Dodany: 2012-03-01 09:25:38
images/450px-Blue_exclamation_mark.svg.png6418e.png Organizacja wszelkiego rodzaju postępowań o wykonywaniu przez firmy zewnętrzne wszelkiego typu prac związanych z realizacją przez władze samorządowe zadań własnych oraz zleconych praktycznie zawsze musi odbywać się podłóg ściśle określonych procedur które muszą mieć swoje poparcie w przepisach prawa.

Dodany: 2012-03-01 09:23:13
images/450px-Black_exclamation_mark.svg.png75873.png Jedną z form organizowanych przez instytucje publiczne negocjacji o wykonanie zamówienia publicznego w ramach zadań samorządowych jest oczywiście przetarg nieograniczony o który w głównej mierze opiera się partnerstwo publiczno - prywatne, charakteryzujący się tym, że do grona zainteresowanych podmiot publiczny będący jednocześnie organem administracji publicznej czy też przedstawicielem samorządu terytorialnego może zaprosić jedynie ograniczone grono podmiotów dla których partnerstwo publiczno – prywatne jest jedną z form finansowania biznesu, które wezmą udział w negocjacjach.