Dodany: 2012-02-29 09:03:38
images/258px-1_4_18.svg.pnga7a79.png Stawiając na partnerstwo publiczno –prywatne warto dowiedzieć się jak najwięcej na czym polegają dwa pojęcia przetarg ograniczony i nieograniczony gdyż to właśnie na nich opiera się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Dodany: 2012-02-29 08:59:43
images/123px-Documents_icon.svg.pngbd37c.png Przetargi publiczne na których w głównej mierze oparte jest partnerstwo publiczno – prywatne odbywają się w kilku trybach. I tylko pomyślne przejście każdego z nich będzie gwarantować nam sukces w negocjacjach na wykonanie określonych prac przez naszą firmę.