Dodany: 2012-02-29 09:13:08
images/463px-Symbol_thumbs_up.svg.png85683.png Jednym z trybów wyłaniania najkorzystniejsze oferty przetargowej, na którym opiera swe działanie każde partnerstwo publiczno – prywatne jest zamówienie z wolnej ręki. W tym przypadku podmiot zamawiający a więc organ samorządowy podejmuje się negocjacji co do wykonania zamówienia publicznego tylko i wyłącznie z jednym wykonawcą.

Dodany: 2012-02-29 09:08:50
images/600px-Ambox_ .svg.pngcbb64.png Pośród procedur wyboru najkorzystniejszych ofert, na których opiera się w polskim porządku prawnym partnerstwo publiczno –prywatne jest oczywiście zapytanie o cenę.

Dodany: 2012-02-29 09:07:06
images/komputer 2.jpgc83ac.jpg Obecnie internet coraz głębiej wkracza w nasze życie i zaczyna obejmować coraz to nowe dziedziny. Nie dziwi teraz nikogo, że praktyczni wszystko może odbywać się właśnie w sieci. Nie ważne więc czy będzie chodzić o partnerstwo publiczno –prywatne czy też zwykłą sprzedaż.

Dodany: 2012-02-29 09:05:20
images/240px-Stop_hand_nuvola_blue.svg.png27b98.png Zasadą jest, że każde partnerstwo publiczno – prywatne odbywać się będzie na zasadach przetargów. I nie ważne czy mamy tutaj do czynienia z wyłonieniem zwycięzców gdy mowa o wykonywaniu zadań własnych czy też zleconych dla samorządów.

Dodany: 2012-02-29 09:03:38
images/258px-1_4_18.svg.pnga7a79.png Stawiając na partnerstwo publiczno –prywatne warto dowiedzieć się jak najwięcej na czym polegają dwa pojęcia przetarg ograniczony i nieograniczony gdyż to właśnie na nich opiera się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.