Dodany: 2012-03-01 09:41:27
images/135px-Write.svg.png78e2f.png Nie trudno domyślić się, że każda czynność prawna musi posiadać odpowiednie formy, aby nie straciła mocy prawnej pod rygorem nieważności. W każdym przypadku jest to oczywiście forma pisemna, która ma za zadanie wypełnić podstawowych założeń prawnych, które ma do wypełnienia partnerstwo publiczno – prawne.

Dodany: 2012-03-01 09:39:31
images/600px-Check.svg.png910c3.png Podejmując decyzję o starcie w przetargach czy to ograniczonych czy nie ograniczonych, których przedmiotem jest partnerstwo publiczno – prywatne należy liczyć się przede wszystkim z tym, że nie zawsze uda się nam w nich zwyciężyć.

Dodany: 2012-03-01 09:36:29
images/450px-Yellow_exclamation_mark.svg.png1f394.png Zamówienia publiczne w formie przetargów publicznych na wykonanie określonych prac czy też świadczenia usług to jeden z najlepszych sposobów na zapewnienie własnej firmie finansowania na bieżącą działalność.

Dodany: 2012-03-01 09:34:25
images/450px-Red_exclamation_mark.svg.pnga3036.png Jednym z najbardziej efektywnych sposobów przeprowadzania negocjacji publicznych na których opiera się każde partnerstwo publiczno – prywatne jest aukcja elektroniczna w której uczestniczyć może praktycznie każdy podmiot, który będzie zainteresowany danym zamówienie publicznym.

Dodany: 2012-03-01 09:32:13
images/450px-Purple_exclamation_mark.svg.png0197b.png Nie zawsze każdy podmiot administracji publicznej dla którego podstawą działania jest partnerstwo publiczno – prywatne będzie miał odpowiednio dużo czasu na to, aby pozwolić sobie na żmudne przeprowadzanie wszelkich czynności wobec podmiotów starających się o wygranie rywalizacji.