Dodany: 2012-03-01 09:53:40
 

Postępowanie skargoweW dzisiejszym świecie praktycznie wszystko rozbija się o pieniądze, choć każdy z nas wie doskonale że pewnych rzeczy tak naprawdę nie da się kupić. Większość jednak jest do kupienia.

Jest to jedynie kwestia ceny, jaką przyjdzie nam zapłacić. Nie zawsze jednak nasi konkurenci, którzy również wykorzystują partnerstwo publiczno –prywatne do finansowania bieżących potrzeb będą skłonni zgodzić się z wynikami postępowania o wykonanie zadań publicznych, na które zostało rozpisane postępowanie przetargowe. Ich prawem jest nie tylko postępowanie odwoławcze do właściwego sądu, rozpatrującego sprawy o partnerstwo publiczno – prywatne. Ich prawem jest również postępowanie skargowe do instancji wyższej niż dotychczasowa.

 

Najpierw jednak, aby mogło ono mieć miejsce konieczna jest bezwzględna forma pisemna. Zwyczajem urzędów w tym również wymiaru sprawiedliwości jest to, że wszelka dokumentacja musi być zawarta w formie pisemnej i dopiero wówczas może nastąpić jej rozpoznanie i rozpoczęcie postępowania o nieważne postępowanie o partnerstwo publiczno –prywatne przed właściwym sądem..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Postępowanie skargowe
Nick: