Dodany: 2012-03-01 09:51:05
 

Postępowanie odwoławczePrzetargi publiczne czy to ograniczone czy też takie, w których może brać udział nieskończona liczba podmiotów to jeden ze sposobów na finansowanie działalności każdego przedsiębiorstwa.

 

Nie jest bowiem powiedziane, że w postępowaniu o wykonanie zadania publicznego, który zleca organ administracji rządowej czy też publicznej muszą brać udział jedynie największe przedsiębiorstwa. Takie samo prawo, aby poprzez partnerstwo publiczno – prywatne finansować swą działalność przysługuje podmiotom mniejszym, nawet tym firmom, które po raz pierwszy zdecydowały się na konkurowanie z tymi największymi.

 

I tutaj właśnie w przypadku wykrycia niezgodności z procedurą każde przedsiębiorstwo stawiające na partnerstwo publiczno – prywatne może wnieść o postępowanie odwoławcze od krzywdzącego dlań rozstrzygnięcia. Oczywiście gdy tylko zdobędzie uzasadnienie swego działania. Nietrudno przewidzieć również, gdzie postępowanie odwoławcze znajdzie swój finał jeśli weźmiemy na tapetę partnerstwo publiczno –prywatne. Zakończy się ono oczywiście przed sądem..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Postępowanie odwoławcze
Nick: