Dodany: 2012-03-01 09:43:39
 

Czym jest ograniczenie jawności postępowaniaZamówienia publiczne czy to na wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań publicznych będących własnymi czy też zleconymi mają to do siebie, iż w każdym przypadku musi zostać rozpisane odpowiednie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzez partnerstwo publiczno – prywatne czy to w formie przetargu, zamówienia z wolnej ręki czy też w innej formie.

 

Nie zależnie od tego w jakiej zostanie złożona oferta musimy pamiętać o tym, że każde zamówienie może być jawne bądź też ta jawność może zostać ograniczona ze względu na szkodliwość dla jednej ze stron postępowania.

 

To jednak musi określić w przygotowanej do przeprowadzenia negocjacji organ administracji rozpisujący przetarg. Innej drogi po prostu nie ma gdyż. wszystkie zmiany które będą mieć miejsce w trakcie postępowania w negocjacjach o partnerstwo publiczno – prywatne muszą zostać ujęte przez organ w dokumentacji. Kiedy tak się nie stanie negocjacje nie będą mogły odbyć się zgodnie z prawem. Zostaną unieważnione oraz wystąpi konieczność ich ponownego przeprowadzenia. Dlatego też partnerstwo publiczno – prywatne może zostać ograniczone co do swojej jawności..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Czym jest ograniczenie jawności postępowania
Nick: