Dodany: 2012-03-01 09:34:25
 

Aukcja elektroniczna Jednym z najbardziej efektywnych sposobów przeprowadzania negocjacji publicznych na których opiera się każde partnerstwo publiczno – prywatne jest aukcja elektroniczna w której uczestniczyć może praktycznie każdy podmiot, który będzie zainteresowany danym zamówienie publicznym.

 

Nie ulega jednak wątpliwości, że w każdym przypadku niezależnie od tego na jakich zasadach będzie odbywać się aukcja może być ona przeprowadzona również drogą elektroniczną. Każdy z uczestniczących musi jednak wywiązać się z dokładnie takich samych obostrzeń jak ma to miejsce w przypadku zwykłych postępowań przetargowych. Tutaj partnerstwo publiczno – prywatne daje możliwość zachowania wszystkich procedur jakie mają miejsce podczas uczestniczenia w przetargach nieograniczonych i ograniczonych.

 

Niezależnie bowiem od tego w jakiej formie będzie rozpisane postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego musi to wykonać uprawniony do tego podmiot. A wię instytucja publiczna – organ administracji rządowej czy też samorządu terytorialnego, gdyż to właśnie tej grupy partnerstwo publiczno – prywatne dotyczy..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Aukcja elektroniczna
Nick: