Dodany: 2012-02-29 08:59:43
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPrzetargi publiczne na których w głównej mierze oparte jest partnerstwo publiczno – prywatne odbywają się w kilku trybach. I tylko pomyślne przejście każdego z nich będzie gwarantować nam sukces w negocjacjach na wykonanie określonych prac przez naszą firmę.

 

Najważniejszy dokument z naszego punktu widzenia, oczywiście zgodny z podstawowymi warunkami na jakich opiera się każde partnerstwo publiczno-prywatne to specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Startując w przetargu i wygrywając postępowanie nie możemy o nim zapomnieć. Jego konstrukcja najczęściej występuje w formie wypunktowanej, gdzie każdy obejmuje inny zakres.

 

To właśnie w niej zapisane są wszystkie informacje na temat poszczególnych etapów realizowanego projektu a więc zarówno podstawy prawne jak i finalizacja całego przedsięwzięcia które będzie realizowane właśnie poprzez partnerstwo publiczno –prywatne. Przygotowując ją nie możemy zapomnieć o żadnym punkcie specyfikacji, gdyż w przeciwnym razie zostanie ona niedopuszczona do projektu..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nick: