Dodany: 2012-02-29 08:30:45
 

Zakres podmiotowy PPPProwadzenie każdego typu działalności wymaga szczególnego oparcia na określonych przepisach prawnych, odnoszących się właśnie do prowadzonego biznesu. Nie ulega więc nawet najmniejszej wątpliwości, że partnerstwo publiczno – prywatne odnoszące się do finansowania przez samorządy swoich działań również musi mieć podstawy prawne.

 

A te zapewnia Ustawa o partnerstwie bądź też drugi akt prawny Koncesja na roboty budowlane, gdyż to właśnie w głównej mierze oparte jest partnerstwo publiczno – prywatne. Wynika z tego jednoznacznie, że ten model współpracy pomiędzy samorządu terytorialnego w głównej mierze gmin a firmami prywatnymi, wyłanianymi na mocy organizowanych przez ten pierwszy przetargów będzie dotyczyć wszystkich czynności, które mają na celu realizację zadań zleconych przez instytucję samorządową a więc zadań związanych ze świadczeniem usług na rzecz społeczności lokalnej.

 

Charakterystyczne jest również to, że partnerstwo publiczno-prywatne może działać również z wykorzystaniem pieniędzy pochodzących z Unii Europejskiej..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Zakres podmiotowy PPP
Nick: